top of page

 

Wie is wie?

De "bodies of knowledge" zijn de mensen die binnen BOK hun kennis komen delen. Ze leren BOK via informele ontmoetingen en kanalen kennen. Hun specifieke, vaak onderbelichte maar zeer waardevolle kennis, kan potentieel bijdragen aan een maatschappelijke transformatie. Een volledig lijst van "bodies of knowledge" vindt u hier.

Sarah Vanhee is een kunstenares wiens werk al jaren lokaal en internationaal te zien is. Haar indisciplinaire projecten proberen radicale verbeelding in de realiteit te brengen, bewegend tussen de civiele ruimte en het institutionele kunstenveld. Ze werkte in open velden, privé-woonkamers, theaters, gevangenissen, op publieke canvassen, in vergaderzalen, etc., met mensen van alle achtergronden en leeftijden.  Sarah initieerde BOK als een langlopend, lokaal project in een poging om de civiele ruimte te gebruiken als platform voor de uitwisseling van niet-dominante, belichaamde kennis.  

Flore Herman is publiekswerker, dramaturg en producer. Ze werkte voordien voor het Kunstenfestivaldesarts en met performers Anne Thuot en Sara Sampelayo. Vandaag engageert ze zich in participatieve kunstprojecten die de onzichtbaarheid van lichamen en kennis in de Brusselse publieke ruimte in vraag stellen. Ze beschouwt sociaal-culturele bemiddeling en artistieke ondersteuning als een manier om actoren en levenservaringen te laten ontmoeten die dat anders misschien niet zouden doen, en die zo samen kunnen bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid.

Joana B. Polge acteert meestal in de shows van haar vrienden. Ze schrijft en regisseert en werkt momenteel samen met Céline Estenne aan een multidisciplinair project over privileges. Ze is betrokken in queer  en activistische kringen waar ze ontmoetingen probeert te bedenken en faciliteren op basis van wederzijdse zorg en ondersteuning. Vandaag is ze een artistiek medewerker binnen bodies of knowledge.

Damla Ekin Tokel is een performer, dramaturge en maakt performances gericht op participatieve en relationele projecten. Ze ontwikkelt haar artistiek onderzoek genaamd Performance Semi-Privée, gericht op het creëren van een hernieuwd gevoel van openbare ruimte en intimiteit met vreemden, door middel van performatieve middelen. Ze werkt mee aan projecten op het kruispunt tussen theater en de klimaatcrisis. Ze woonde zes jaar in een commune, werkt als sociaal tolk en leidt interculturele en participatieve wandelingen. Vandaag is ze artistiek medewerker binnen bodies of knowledge.

Caravan Production ondersteunt BOK op administratief vlak, en helpt met de internationale spreiding. Caravan Production, opgericht in 2008, is een artistiek begeleidingsbureau waarin samengewerkt wordt met een reeks internationale artiesten die een connectie hebben met Brussel. Deze samenwerkingen zijn gebouwd op een middellange of lange termijn en gaan uit van verschillende modaliteiten volgens de specifieke behoeften van de kunstenaars en de specifieke kenmerken van de begeleide projecten.

Raad Van Bestuur: Audrey Leboutte, Anne Watthee en Eva Wilsens.

Alle leden van het BOK-team wonen in Brussel en hun verhalen zijn nauw verbonden met de stad.

bottom of page